Abos & Preise

Einzelcoaching 60’

CHF 140.-

6er-Abo (3 Monate gültig)

CHF 750.-

Gruppenkurs 90’

CHF 68.-

10er-Abo (6 Monate gültig)

CHF 600.-